توضیحات

تهران،روزگار نو

کتاب عکس تهران،روزگار نو

    تجربه‌ای از نیلوفر علیان با نگاهی فرمالیستی به تهران و آنچه در اوست در سال 97 عکاسی و به چاپ رسید.

بازگشت