نشر ماسو

نشر ماسو درشهریور 1397با هدف انتشار کتاب‌هایی در حوزه هنر و ادبیات تاسیس شد. هدف اصلی نشر ماسو بها دادن به موضوعاتی بوده است که تاکنون کمتر مورد توجه ناشران، مولفان و مترجمان قرار گرفته است.

0
کتاب‌های منتشر شده
0
کتاب‌های در حال چاپ
0
کتاب‌های در حال ترجمه و تالیف

ارتباط با همکاران نشر ماسو

پدرام باباپور
پدرام باباپورمدیر انتشارات
بهنام صدیقیکارشناس عکاسی
محمد رضایی کلانتری
مصطفی رضایی
مصطفی رضاییمدیر بخش طراحی
آتنا سامخانیانویراستار
سعید شریفیویراستار
فرزاد امیریکارشناس ارشد سینما ، مترجم
بهنام حسینیکارشناس ارشد سینما و مترجم

ما خودمان را برای خلاقیت، علم، پیشرفت و خدمات عالی آماده کردیم.

ما مصمم هستیم

بیشتر بخوانید

با بینش جهانی

بیشتر بخوانید

ما خلاق هستیم

بیشتر بخوانید

هدف ما ساخت ایده‌های خلاقانه، نوآوری و کتاب‌های تاثیرگذار در جامعه است.

شروع کنید!