بعد از انجام مراحل بررسی، تایپ ،ویراستاری، صفحه آرایی و طراحی جلد که تمامی مراحل در گروه انتشارات ماسو انجام می گردد نوبت به چاپ می‌رسد بعد از چاپ کتاب مراحل توزیع و تبلیغات فرا می‌رسد.

اگر مایل  به همکاری با ما هستید با ما با ایمیل ها info@masoopub.com یا masoopub@gmail.com در ارتباط باشید.