کتابی کامل و جامع برای کسانی که می خواهند کنکور عکاسی یا گرافیک شرکت کنند.