در انتشارات ماسو  بخش پیش تولید – انتخاب موضوع و ترجمه –  با جدیت هر چه تمامتر به پیش می‌رود . از این روی کتاب‌های مناسب را با مشورت هیئت مشاور انتشارات انتخاب، تالیف و ترجمه می‌کنیم. 

امیدواریم بتوانیم گامی کوچک در تعالی فرهنگ کشور داشته باشیم. 

        اگر مایل  به همکاری با ما هستید با ما با ایمیل ها info@masoopub.com یا masoopub@gmail.com در ارتباط باشید.

نشر ماسو